Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 69/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od D. K. na rzecz M. K. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z odsetkami umownymi w wysokości 20% rocznie, nie wyższymi jednak od ods
Czytaj więcej»

I C 1556/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1556/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa A. S. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę zasądza od V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 5.006,93
Czytaj więcej»

I C 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1557/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz P. P. kwotę 27.600 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi z
Czytaj więcej»

I C 1717/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1717/16 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) Spółka z o.o. w W. o wydanie nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie.
Czytaj więcej»

I C 1814/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1814/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. przeciwko J. B. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie, 2 zasądzić od (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fund
Czytaj więcej»

I C 1814/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1814/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 roku Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. pozwem wniesionym w dniu 25 października 2016 r, wniosła o zasądzenie od pozwanego J. B. kwoty 723,04 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 723,04 złotych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zawarł z (...) Bank S.A. umowę pożyczki nr (...) , a wobec
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 178/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: protokolant sądowy Anna Król po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. M. i A. M. (1) przy uczestnictwie M. M. (1) , D. M. , J. M. (1) , K. M. (1) , H. M. , W. M. (1) , A. M. (2) , K. M. (2) , M. M. (2) , W. M. (2) , M. M. (3) , K. M. (3) , T. M. , A. J. , I. B. o zasiedzenie postanawi
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 178/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 11 lipca 2016 roku Wnioskodawczyni B. M. domagała się stwierdzenia, że ona sama oraz J. M. (1) nabyli z dniem 1 stycznia 2003 r. w udziałach po ½ części własność nieruchomości położonych w N. składających się z działki nr (...) o pow. 0,1457 ha, działki nr (...) o pow. 0,19 ha oraz działki nr (...) o pow. 0,2139 ha (k. 1-4, 295-299). Na rozprawie w dniu 16 października 2012 r. wnioskodawczyni sprecyzowała żądanie w ten sposób, że wniosła o
Czytaj więcej»

I Ns 217/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 217/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. J. przy uczestnictwie M. P. , L. P. (1) , L. P. (2) o dział spadku postanawia: 1 ustalić, że w skład spadku po W. P. synu A. i A. , zmarłym (...) roku w S. i tam ostatnio zamieszkałym wchodzi u
Czytaj więcej»

I Ns 484/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 484/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni A. K. wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2015 r. domagała się podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania związku małżeńskiego z uczestnikiem M. K. . Wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) znajdującego się w budynku nr (...) na osiedlu (...) w W. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w W. wraz z przynależną piwn
Czytaj więcej»