Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 1814/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1814/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 roku Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. pozwem wniesionym w dniu 25 października 2016 r, wniosła o zasądzenie od pozwanego J. B. kwoty 723,04 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 723,04 złotych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zawarł z (...) Bank S.A. umowę pożyczki nr (...) , a wobec
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 178/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: protokolant sądowy Anna Król po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. M. i A. M. (1) przy uczestnictwie M. M. (1) , D. M. , J. M. (1) , K. M. (1) , H. M. , W. M. (1) , A. M. (2) , K. M. (2) , M. M. (2) , W. M. (2) , M. M. (3) , K. M. (3) , T. M. , A. J. , I. B. o zasiedzenie postanawi
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 178/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 11 lipca 2016 roku Wnioskodawczyni B. M. domagała się stwierdzenia, że ona sama oraz J. M. (1) nabyli z dniem 1 stycznia 2003 r. w udziałach po ½ części własność nieruchomości położonych w N. składających się z działki nr (...) o pow. 0,1457 ha, działki nr (...) o pow. 0,19 ha oraz działki nr (...) o pow. 0,2139 ha (k. 1-4, 295-299). Na rozprawie w dniu 16 października 2012 r. wnioskodawczyni sprecyzowała żądanie w ten sposób, że wniosła o
Czytaj więcej»

I Ns 217/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 217/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. J. przy uczestnictwie M. P. , L. P. (1) , L. P. (2) o dział spadku postanawia: 1 ustalić, że w skład spadku po W. P. synu A. i A. , zmarłym (...) roku w S. i tam ostatnio zamieszkałym wchodzi u
Czytaj więcej»

I Ns 220/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 220/16 POSTANOWIENIE wstępne Dnia 24 października 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku T. B. , Ł. B. , E. B. , M. B. (1) , D. B. przy uczestnictwie S. B. , Z. B. o zniesienie współwłasności postanawia: uznać żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku nr
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I Ns 319/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 12 września 2016r. M. C. , T. M. i M. W. (1) wnieśli o: 1. ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr (...) położonej w S. objętej (...) nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez południowa część działki nr (...) położonej w S. pasem szerokości 4 metrów oznaczonej na mapie sporządzonej przez geodetę F. K. ; 2. ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr (...) położonej w S. objętej (
Czytaj więcej»

I Ns 484/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 484/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni A. K. wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2015 r. domagała się podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania związku małżeńskiego z uczestnikiem M. K. . Wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) znajdującego się w budynku nr (...) na osiedlu (...) w W. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w W. wraz z przynależną piwn
Czytaj więcej»

I Ns 1123/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1123/11 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 roku w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku S. G. przy uczestnictwie W. G. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni S. G. i uczestnika W. G. wchodzi roszczenie o zwrot nakładów dokon
Czytaj więcej»

I C 858/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/15 UZASADNIENIE wyroku z 1 lutego 2016 roku Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 214,72 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (...) , obowiązującą od 4 lipca 2007 roku. Powódka wyjaś
Czytaj więcej»

I C 1071/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1071/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz T. W. kwotę 5.250 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»