Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
144

I C 69/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od D. K. na rzecz M. K. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z odsetkami umownymi w wysokości 20% rocznie, nie wyższymi jednak od ods
Czytaj więcej»

I C 69/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 69/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Powód M. K. (1) pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego D. K. kwoty 70.000 złotych z umownymi odsetkami w wysokości 20% w skali roku liczonymi od dnia 1 marca 2013 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że kwotę dochodzoną pozwem pożyczył pozwanemu zgodnie z umową z 1 marca 2013 roku. Pożyczka miała zostać zwrócona d
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z 16 czerwca 2014 roku w sprawie I C 1053/12 zaopatrzonego w klauzulę
Czytaj więcej»

I C 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę i ochronę własności 1 zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz J. S. (1) kwotę 12.604,15 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote
Czytaj więcej»

I C 549/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 549/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa B. W. przeciwko J. P. (1) , M. P. (1) , J. P. (2) , P. P. , M. P. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu obciąża powódkę przy czym szczegółowe rozliczenie pozostawia re
Czytaj więcej»

I C 549/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 549/16 UZASADNIENIE wyroku z 11 lipca 2016 roku Wniesionym w dniu 28 stycznia 2016 r. pozwem, powódka, B. W. , domagała się od pozwanych: J. P. (1) , J. P. (2) , M. P. (1) , P. P. , M. P. (2) zapłaty in solidum kwoty 9.450,00 zł tytułem bezumownego korzystania przez pozwanych za stanowiącej jej własność nieruchomości w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej przez powódkę ze Skarbem Państwa z
Czytaj więcej»

I C 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 745/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz G. S. kwotę 3.599,98 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) z odse
Czytaj więcej»

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o wynagrodzenie za odprowadzenie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygnatura akt C 819/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 września 2016r. Powód (...) spółka z o.o. w N. wniosła o zasądzenie od pozwanej B. J. kwoty 1.296,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 261,41 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 290,14 zł od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 76,31 zł od dnia 24 października 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 166,96 zł od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 121,28 zł od dnia 3 maja 2013 r. do dnia zapłaty,
Czytaj więcej»

I C 819/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za odprowadzanie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygn. akt: I C 819/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w N. przeciwko B. J. o zapłatę 1 zasądza od B. J. na rzecz (...) Spółka z o.o. w N. kwotę 60,48 zł (sześćdziesiąt złotych 48/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie l
Czytaj więcej»

I C 858/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/15 UZASADNIENIE wyroku z 1 lutego 2016 roku Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 214,72 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (...) , obowiązującą od 4 lipca 2007 roku. Powódka wyjaś
Czytaj więcej»