Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko M. A. , M. A. o zapłatę zasądza solidarnie od M. A. i M. A. na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 43.480,73 zł (czterdzieści trzy tysiące czteryst
Czytaj więcej»

I C 1154/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1154/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 czerwca 2016r. Powódka K. M. wniosła o ustalenie, że umowa z dnia 10 września 2014r. (nr (...) ) zawarta przez K. M. z (...) Bank (...) SA we W. nie istnieje, a także o zasadzenie kosztów procesu oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. W uzasadnieniu wskazała, m.in., że w dniu 30 lipca 2014r. zawarła z pozwanym bankiem umowę pożyczki na kwotę 7.920 zł. W dniu 9 września 2014r. udała się do siedziby oddziału pozwanego, aby zapłaci
Czytaj więcej»

I C 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1440/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy A. S. po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. J. kwotę 32635,30 zł (trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 30/100) z odsetkami ust
Czytaj więcej»

I C 1469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1469/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. G. o zapłatę 1 zasądza od M. G. na rzecz (...) Bank S.A. w W. kwotę 16.861,48 zł (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 48/10
Czytaj więcej»

I C 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1557/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz P. P. kwotę 27.600 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi z
Czytaj więcej»

I C 1556/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1556/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa A. S. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę zasądza od V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 5.006,93
Czytaj więcej»

I C 1814/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1814/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 roku Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. pozwem wniesionym w dniu 25 października 2016 r, wniosła o zasądzenie od pozwanego J. B. kwoty 723,04 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 723,04 złotych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zawarł z (...) Bank S.A. umowę pożyczki nr (...) , a wobec
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 178/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 11 lipca 2016 roku Wnioskodawczyni B. M. domagała się stwierdzenia, że ona sama oraz J. M. (1) nabyli z dniem 1 stycznia 2003 r. w udziałach po ½ części własność nieruchomości położonych w N. składających się z działki nr (...) o pow. 0,1457 ha, działki nr (...) o pow. 0,19 ha oraz działki nr (...) o pow. 0,2139 ha (k. 1-4, 295-299). Na rozprawie w dniu 16 października 2012 r. wnioskodawczyni sprecyzowała żądanie w ten sposób, że wniosła o
Czytaj więcej»

I Ns 217/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 217/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. J. przy uczestnictwie M. P. , L. P. (1) , L. P. (2) o dział spadku postanawia: 1 ustalić, że w skład spadku po W. P. synu A. i A. , zmarłym (...) roku w S. i tam ostatnio zamieszkałym wchodzi u
Czytaj więcej»

I C 1071/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1071/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz T. W. kwotę 5.250 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»