Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
144

I C 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1336/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko K. K. o zapłatę zasądza od K. K. na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 28.093,60 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) z odse
Czytaj więcej»

I C 1371/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1371/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 roku w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala, że § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy nr (...) łączącej strony o treś
Czytaj więcej»

I C 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1440/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy A. S. po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. J. kwotę 32635,30 zł (trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 30/100) z odsetkami ust
Czytaj więcej»

I C 1556/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1556/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa A. S. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę zasądza od V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 5.006,93
Czytaj więcej»

I C 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1557/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz P. P. kwotę 27.600 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi z
Czytaj więcej»

I C 1814/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1814/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. przeciwko J. B. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie, 2 zasądzić od (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fund
Czytaj więcej»

I Ns 178/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 178/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 11 lipca 2016 roku Wnioskodawczyni B. M. domagała się stwierdzenia, że ona sama oraz J. M. (1) nabyli z dniem 1 stycznia 2003 r. w udziałach po ½ części własność nieruchomości położonych w N. składających się z działki nr (...) o pow. 0,1457 ha, działki nr (...) o pow. 0,19 ha oraz działki nr (...) o pow. 0,2139 ha (k. 1-4, 295-299). Na rozprawie w dniu 16 października 2012 r. wnioskodawczyni sprecyzowała żądanie w ten sposób, że wniosła o
Czytaj więcej»

I Ns 217/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 217/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku B. J. przy uczestnictwie M. P. , L. P. (1) , L. P. (2) o dział spadku postanawia: 1 ustalić, że w skład spadku po W. P. synu A. i A. , zmarłym (...) roku w S. i tam ostatnio zamieszkałym wchodzi u
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I Ns 319/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 12 września 2016r. M. C. , T. M. i M. W. (1) wnieśli o: 1. ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr (...) położonej w S. objętej (...) nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez południowa część działki nr (...) położonej w S. pasem szerokości 4 metrów oznaczonej na mapie sporządzonej przez geodetę F. K. ; 2. ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr (...) położonej w S. objętej (
Czytaj więcej»

I Ns 372/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 372/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 sierpnia 2016r. Wnioskodawca W. M. wniósł o stwierdzenie, że nabył wraz z żoną D. M. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej przez zasiedzenie z dniem 1 października 2005r. własność nieruchomości położnej w B. oznaczonej, jako działka nr (...) o pow. 0,08 ha objętej (...) . W uzasadnieniu podniósł m.in., że działka (...) stanowi zorganizowaną całość gospodarczą z działka (...) . Działki te pozostawały w posiadaniu rodziców D. M.
Czytaj więcej»