Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę i ochronę własności 1 zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz J. S. (1) kwotę 12.604,15 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote
Czytaj więcej»

I C 320/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 320/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. przeciwko M. Z. o zapłatę zasądza od M. Z. na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestanda
Czytaj więcej»

I C 1071/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1071/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz T. W. kwotę 5.250 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»

I C 69/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od D. K. na rzecz M. K. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z odsetkami umownymi w wysokości 20% rocznie, nie wyższymi jednak od ods
Czytaj więcej»

I C 69/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 69/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Powód M. K. (1) pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego D. K. kwoty 70.000 złotych z umownymi odsetkami w wysokości 20% w skali roku liczonymi od dnia 1 marca 2013 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że kwotę dochodzoną pozwem pożyczył pozwanemu zgodnie z umową z 1 marca 2013 roku. Pożyczka miała zostać zwrócona d
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z 16 czerwca 2014 roku w sprawie I C 1053/12 zaopatrzonego w klauzulę
Czytaj więcej»

I C 549/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 549/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa B. W. przeciwko J. P. (1) , M. P. (1) , J. P. (2) , P. P. , M. P. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu obciąża powódkę przy czym szczegółowe rozliczenie pozostawia re
Czytaj więcej»

I C 549/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 549/16 UZASADNIENIE wyroku z 11 lipca 2016 roku Wniesionym w dniu 28 stycznia 2016 r. pozwem, powódka, B. W. , domagała się od pozwanych: J. P. (1) , J. P. (2) , M. P. (1) , P. P. , M. P. (2) zapłaty in solidum kwoty 9.450,00 zł tytułem bezumownego korzystania przez pozwanych za stanowiącej jej własność nieruchomości w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej przez powódkę ze Skarbem Państwa z
Czytaj więcej»

I C 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 745/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz G. S. kwotę 3.599,98 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) z odse
Czytaj więcej»

I C 819/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za odprowadzanie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygn. akt: I C 819/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w N. przeciwko B. J. o zapłatę 1 zasądza od B. J. na rzecz (...) Spółka z o.o. w N. kwotę 60,48 zł (sześćdziesiąt złotych 48/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie l
Czytaj więcej»