Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 819/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za odprowadzanie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygn. akt: I C 819/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w N. przeciwko B. J. o zapłatę 1 zasądza od B. J. na rzecz (...) Spółka z o.o. w N. kwotę 60,48 zł (sześćdziesiąt złotych 48/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie l
Czytaj więcej»

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o wynagrodzenie za odprowadzenie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygnatura akt C 819/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 września 2016r. Powód (...) spółka z o.o. w N. wniosła o zasądzenie od pozwanej B. J. kwoty 1.296,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 261,41 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 290,14 zł od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 76,31 zł od dnia 24 października 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 166,96 zł od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 121,28 zł od dnia 3 maja 2013 r. do dnia zapłaty,
Czytaj więcej»

I C 858/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/15 UZASADNIENIE wyroku z 1 lutego 2016 roku Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 214,72 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (...) , obowiązującą od 4 lipca 2007 roku. Powódka wyjaś
Czytaj więcej»

I C 1071/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1071/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz T. W. kwotę 5.250 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»

I C 1043/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1043/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w K. przeciwko B. Ż. , M. Ż. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1043/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 października 2016 r. Powód (...) sp. z o.o
Czytaj więcej»

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko M. A. , M. A. o zapłatę zasądza solidarnie od M. A. i M. A. na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 43.480,73 zł (czterdzieści trzy tysiące czteryst
Czytaj więcej»

I C 1154/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1154/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 czerwca 2016r. Powódka K. M. wniosła o ustalenie, że umowa z dnia 10 września 2014r. (nr (...) ) zawarta przez K. M. z (...) Bank (...) SA we W. nie istnieje, a także o zasadzenie kosztów procesu oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. W uzasadnieniu wskazała, m.in., że w dniu 30 lipca 2014r. zawarła z pozwanym bankiem umowę pożyczki na kwotę 7.920 zł. W dniu 9 września 2014r. udała się do siedziby oddziału pozwanego, aby zapłaci
Czytaj więcej»

I C 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1336/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko K. K. o zapłatę zasądza od K. K. na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 28.093,60 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) z odse
Czytaj więcej»

IV Nsm 252/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt IV Nsm 252/17 POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2017r Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 2.06.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) przy uczestnictwie K. K. (2) o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim i zmianę rozstrzygnięcia o kontaktach z małoletnimi postanawia: I pozbawić K. K. (2) władzy rodzicielskiej nad
Czytaj więcej»

IV Nsm 293/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 293/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 30.05.2018r. w Wieliczce na rozprawie z wniosku S. G. przy uczestnictwie D. Z. o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniej i ustalenie kontaktów po rozpoznaniu wniosku S. G. o zabezpieczenie postanawia: oddalić wniosek.
Czytaj więcej»