Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
144

I C 69/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. K. o zapłatę 1 zasądza od D. K. na rzecz M. K. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z odsetkami umownymi w wysokości 20% rocznie, nie wyższymi jednak od ods
Czytaj więcej»

I C 69/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 69/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Powód M. K. (1) pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego D. K. kwoty 70.000 złotych z umownymi odsetkami w wysokości 20% w skali roku liczonymi od dnia 1 marca 2013 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że kwotę dochodzoną pozwem pożyczył pozwanemu zgodnie z umową z 1 marca 2013 roku. Pożyczka miała zostać zwrócona d
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z 16 czerwca 2014 roku w sprawie I C 1053/12 zaopatrzonego w klauzulę
Czytaj więcej»

I C 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę i ochronę własności 1 zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz J. S. (1) kwotę 12.604,15 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote
Czytaj więcej»

I C 1469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1469/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. G. o zapłatę 1 zasądza od M. G. na rzecz (...) Bank S.A. w W. kwotę 16.861,48 zł (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 48/10
Czytaj więcej»

I C 1556/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1556/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa A. S. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę zasądza od V. L. Towarzystwo (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 5.006,93
Czytaj więcej»

I C 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1557/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz P. P. kwotę 27.600 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi z
Czytaj więcej»

I C 1717/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1717/16 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy B. W. po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) Spółka z o.o. w W. o wydanie nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie.
Czytaj więcej»

I C 1814/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1814/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. przeciwko J. B. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie, 2 zasądzić od (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fund
Czytaj więcej»

I C 1814/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1814/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 roku Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. pozwem wniesionym w dniu 25 października 2016 r, wniosła o zasądzenie od pozwanego J. B. kwoty 723,04 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 723,04 złotych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zawarł z (...) Bank S.A. umowę pożyczki nr (...) , a wobec
Czytaj więcej»