Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

IV Nkd 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. IV Nkd 43/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych w W. sprawy z urzędu nieletniego J. K. ur. (...) s. M. i A. zam. S. 160 (...)-(...) W. . co do którego wszczęto postępowanie celem ustalenia, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletn
Czytaj więcej»

IV Nsm 34/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV Nsm 34/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku M. S. przy uczestnictwie K. S. o zmianę kontaktów z małoletnim A. S. ustalonych w wyroku rozwodowym postanawia: I wniosek oddalić, II zasądzić od M. S. na rzecz K. S. kwotę 137 zł (sto trzydzieści sie
Czytaj więcej»

IV Nsm 44/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 44/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 21.03.2018r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z urzędu przy uczestnictwie A. G. , D. G. o wydanie zarządzeń opiekuńczych postanawia: I udzielić pomocy A. G. i D. G. w sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi: K. G. ur. (...) , W. G. (1) ur. (..
Czytaj więcej»

IV Nsm 252/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt IV Nsm 252/17 POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2017r Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 2.06.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) przy uczestnictwie K. K. (2) o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim i zmianę rozstrzygnięcia o kontaktach z małoletnimi postanawia: I pozbawić K. K. (2) władzy rodzicielskiej nad
Czytaj więcej»

IV Nsm 293/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 293/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 30.05.2018r. w Wieliczce na rozprawie z wniosku S. G. przy uczestnictwie D. Z. o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniej i ustalenie kontaktów po rozpoznaniu wniosku S. G. o zabezpieczenie postanawia: oddalić wniosek.
Czytaj więcej»

IV Nsm 342/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-12-08

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 342/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 8.12.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku T. W. przy uczestnictwie Ł. D. (1) o ograniczenie władzy rodzicielskiej postanawia: I powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim O. D. ur. (...) s. Ł. i T. matce dziecka T. W. , ograniczaj
Czytaj więcej»

IV Nsm 343/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt IV Nsm 343/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 21.06.2017r. na rozprawie sprawy z wniosku T. W. przy uczestnictwie Ł. D. o rozstrzygnięciu o istotnych sprawach małoletniego O. D. postanawia: I zezwolić T. W. na wystąpienie z wnioskiem o wydanie paszportu dla małoletniego O. D. ur. (...) s. Ł. i T. P. (...) , które to
Czytaj więcej»

IV Nsm 365/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 36517 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 29.06.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku M. W. przy uczestnictwie P. C. o zmianę kontaktów z małoletnią postanawia: I zmienić kontakty P. C. z małoletnią córką M. C. ur. (...) w K. c. P. i M. , ustalone w ugodzie zawartej w dniu 6.02.2017r. w s
Czytaj więcej»

IV Nsm 400/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Koniecznymi przesłankami wszczęcia procedury przewidzianej w art. 598 15par 1 kpc jest ustalenie treści zobowiązania osoby pod pieczą której dziecko przebywa w zakresie realizacji kontaktów oraz ustalenie że osoba ta nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje to zobowiązane. Treść zobowiązania musi być sprecyzowana w orzeczeniu lub ugodzie.
Sygn. akt IV Nsm 400/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 września 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 13.09.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku P. J. przy uczestnictwie A. P. o wykonanie kontaktów z małoletnim postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądza od P. J. na rzecz A. P. kwotę 257,00 zł (dwieści e pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem
Czytaj więcej»

IV Nsm 582/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 582/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 października2017r Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 6.10.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku R. O. przy uczestnictwie K. O. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z 7.02.2017r. sygn.. I. N. (...) , z wniosku W. O. przy uczestnictwie R. O. , K. O. o ustanowienie rodziny zastępcz
Czytaj więcej»