Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
136

I Ns 220/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 220/16 POSTANOWIENIE wstępne Dnia 24 października 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku T. B. , Ł. B. , E. B. , M. B. (1) , D. B. przy uczestnictwie S. B. , Z. B. o zniesienie współwłasności postanawia: uznać żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku nr
Czytaj więcej»

I C 1814/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1814/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 roku Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. pozwem wniesionym w dniu 25 października 2016 r, wniosła o zasądzenie od pozwanego J. B. kwoty 723,04 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 723,04 złotych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zawarł z (...) Bank S.A. umowę pożyczki nr (...) , a wobec
Czytaj więcej»

I Ns 484/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 484/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni A. K. wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2015 r. domagała się podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania związku małżeńskiego z uczestnikiem M. K. . Wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) znajdującego się w budynku nr (...) na osiedlu (...) w W. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w W. wraz z przynależną piwn
Czytaj więcej»

I Ns 372/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2016-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 372/16 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 sierpnia 2016r. Wnioskodawca W. M. wniósł o stwierdzenie, że nabył wraz z żoną D. M. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej przez zasiedzenie z dniem 1 października 2005r. własność nieruchomości położnej w B. oznaczonej, jako działka nr (...) o pow. 0,08 ha objętej (...) . W uzasadnieniu podniósł m.in., że działka (...) stanowi zorganizowaną całość gospodarczą z działka (...) . Działki te pozostawały w posiadaniu rodziców D. M.
Czytaj więcej»

I Ns 1056/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 1056/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku T. N. przy uczestnictwie Z. B. (1) o zezwolenie na dokonanie czynności postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 orzec, że strony samodzielnie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sp
Czytaj więcej»

I Ns 1123/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1123/11 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 roku w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku S. G. przy uczestnictwie W. G. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni S. G. i uczestnika W. G. wchodzi roszczenie o zwrot nakładów dokon
Czytaj więcej»

I Ns 1487/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 1487/15 POSTANOWIENIE końcowe Dnia 28 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku C. N. przy uczestnictwie M. N. , J. G. (1) , T. G. , A. P. , P. G. , Z. G. , A. T. o dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności postanawia: 1 ujawnić podział nie
Czytaj więcej»

I Ns 955/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli sprawa o rozgraniczenie nieruchomości wpłynie do Sądu mimo że wydana decyzja organu administracyjnego w tym przedmiocie nie jest ostateczna, wniosek o rozgraniczenie sądowe podlega odrzuceniu stosowanie do art. 199 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc
Sygnatura akt I Ns 955/16 UZASADNIENIE postanowienia z 29 lutego 2016r. Decyzją z dnia 11 sierpnia 2014r. (...) 6830.34.2.2012.EK Wójt Gminy B. umorzył postepowanie administracyjne i przekazał z urzędu do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wieliczce sprawę rozgraniczenia nieruchomości położonej w Z. oznaczonej, jako działka ewidencyjna (...) objęta (...) od nieruchomości położonej w tej samej miejscowości oznaczonej, jako działki nr (...) objęte (...) , wszczęte postanowieniem z 10 września 2012r.
Czytaj więcej»

IV Nsm 252/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt IV Nsm 252/17 POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2017r Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 2.06.2017r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) przy uczestnictwie K. K. (2) o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim i zmianę rozstrzygnięcia o kontaktach z małoletnimi postanawia: I pozbawić K. K. (2) władzy rodzicielskiej nad
Czytaj więcej»

IV RC 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV RC 62 /17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 20.09.2017 w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. D. reprezentowanego przez matkę M. M. przeciwko pozwanemu G. D. o alimenty I zasądza od pozwanego G. D. PESEL (...) tytułem alimentów na rzecz jego małoletniego syna K. D. PESEL (...) kwoty po 800
Czytaj więcej»