Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
136

I C 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę i ochronę własności 1 zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz J. S. (1) kwotę 12.604,15 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote
Czytaj więcej»

I C 549/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 549/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa B. W. przeciwko J. P. (1) , M. P. (1) , J. P. (2) , P. P. , M. P. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu obciąża powódkę przy czym szczegółowe rozliczenie pozostawia re
Czytaj więcej»

I C 320/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 320/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. przeciwko M. Z. o zapłatę zasądza od M. Z. na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestanda
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z 16 czerwca 2014 roku w sprawie I C 1053/12 zaopatrzonego w klauzulę
Czytaj więcej»

I C 549/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 549/16 UZASADNIENIE wyroku z 11 lipca 2016 roku Wniesionym w dniu 28 stycznia 2016 r. pozwem, powódka, B. W. , domagała się od pozwanych: J. P. (1) , J. P. (2) , M. P. (1) , P. P. , M. P. (2) zapłaty in solidum kwoty 9.450,00 zł tytułem bezumownego korzystania przez pozwanych za stanowiącej jej własność nieruchomości w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej przez powódkę ze Skarbem Państwa z
Czytaj więcej»

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o wynagrodzenie za odprowadzenie ścieków przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kc
Sygnatura akt C 819/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 września 2016r. Powód (...) spółka z o.o. w N. wniosła o zasądzenie od pozwanej B. J. kwoty 1.296,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 261,41 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 290,14 zł od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 76,31 zł od dnia 24 października 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 166,96 zł od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 121,28 zł od dnia 3 maja 2013 r. do dnia zapłaty,
Czytaj więcej»

I C 858/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/15 UZASADNIENIE wyroku z 1 lutego 2016 roku Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 214,72 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (...) , obowiązującą od 4 lipca 2007 roku. Powódka wyjaś
Czytaj więcej»

I C 1371/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1371/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 roku w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala, że § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy nr (...) łączącej strony o treś
Czytaj więcej»

I C 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1440/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy A. S. po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz M. J. kwotę 32635,30 zł (trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 30/100) z odsetkami ust
Czytaj więcej»

I C 1469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1469/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. G. o zapłatę 1 zasądza od M. G. na rzecz (...) Bank S.A. w W. kwotę 16.861,48 zł (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 48/10
Czytaj więcej»