Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
139

I C 320/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 320/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. przeciwko M. Z. o zapłatę zasądza od M. Z. na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestanda
Czytaj więcej»

I C 549/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 549/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa B. W. przeciwko J. P. (1) , M. P. (1) , J. P. (2) , P. P. , M. P. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu obciąża powódkę przy czym szczegółowe rozliczenie pozostawia re
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego tj. wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z 16 czerwca 2014 roku w sprawie I C 1053/12 zaopatrzonego w klauzulę
Czytaj więcej»

I C 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Styrna Protokolant starszy protokolant sądowy Barbara Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Wieliczce sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę i ochronę własności 1 zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz J. S. (1) kwotę 12.604,15 zł (dwanaście tysięcy sześćset cztery złote
Czytaj więcej»

I C 549/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 549/16 UZASADNIENIE wyroku z 11 lipca 2016 roku Wniesionym w dniu 28 stycznia 2016 r. pozwem, powódka, B. W. , domagała się od pozwanych: J. P. (1) , J. P. (2) , M. P. (1) , P. P. , M. P. (2) zapłaty in solidum kwoty 9.450,00 zł tytułem bezumownego korzystania przez pozwanych za stanowiącej jej własność nieruchomości w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej przez powódkę ze Skarbem Państwa z
Czytaj więcej»

I C 858/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/15 UZASADNIENIE wyroku z 1 lutego 2016 roku Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 214,72 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (...) , obowiązującą od 4 lipca 2007 roku. Powódka wyjaś
Czytaj więcej»

IV RC 26/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV RC 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 6.04.2017r. na rozprawie z powództwa małoletnich P. P. (1) , D. P. , A. P. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego - matkę B. P. przeciwko S. P. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego S. P. (1) tytułem alimentów na rzecz małoletniego P. P.
Czytaj więcej»

IV RC 34/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV RC 34/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Paweł Styrna Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 6.04.2017r. w Wieliczce sprawy z powództwa: P. T. przeciwko: A. T. o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną I oddala powództwo, II zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 737 zł (siedemset trzydzieści s
Czytaj więcej»

IV Nsm 796/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV Nsm 796/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 25.04.2018r. w Wieliczce na rozprawie sprawy z wniosku R. M. (1) przy uczestnictwie K. Z. o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim i ustalenie miejsca zamieszkania po rozpoznaniu wniosku R. M. (1) o zabezpieczenie postanawia:
Czytaj więcej»

IV RC 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV RC 62 /17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący: SSR Paweł Styrna Protokolant: Rita Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 20.09.2017 w Wieliczce na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. D. reprezentowanego przez matkę M. M. przeciwko pozwanemu G. D. o alimenty I zasądza od pozwanego G. D. PESEL (...) tytułem alimentów na rzecz jego małoletniego syna K. D. PESEL (...) kwoty po 800
Czytaj więcej»