Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Nsm 796/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2018-04-25

Sygn. akt IV Nsm 796/17

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Styrna

Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk

po rozpoznaniu w dniu 25.04.2018r. w Wieliczce

na rozprawie

sprawy z wniosku R. M. (1)

przy uczestnictwie K. Z.

o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim i ustalenie miejsca zamieszkania

po rozpoznaniu wniosku R. M. (1) o zabezpieczenie

postanawia: ustalić, że na czas trwania niniejszego postepowania miejscem zamieszkania mał. T. M. (1) ur. (...) s. R. i K. będzie każdoczesne miejsce zamieszkania ojca R. M. (1).

Sygnatura akt IV Nsm 796/17

UZASADNIENIE

postanowienia z 25 kwietnia 2018r.

R. M. (1), we wniosku z dnia 20 marca 2018r. wniósł o udzielenie zabezpieczenia po przez ustalenie, że miejscem zamieszania małoletniego T. M. (2) ur. (...) na czas trwania postepowania jest każdoczesne miejsce zamieszkania ojca R. M. (2). W uzasadnieniu wskazano, że małoletni T. M. (2) jest synem K. Z. i R. M. (2), od września 2017r. mieszka razem z ojcem, gdzie ma zabezpieczone wszystkie potrzeby, małoletni wyraża tez chęć mieszkania u ojca.

W oświadczeniu złożonym na rozprawie uczestniczka K. Z. wniosła o oddalenie wniosku oświadczając, że jest on szantażem emocjonalnym.

Po za sporem w niniejszej sprawie jest, że małoletni T. Z. ur. (...) jest synem R. M. (2) i K. Z., mieszka razem z ojcem, na co wyraziła zgodę uczestniczka, jak również małoletni T.. Dziecko u ojca ma zapewniona właściwa opiekę i warunki mieszkaniowe.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art., 755 § 1 kpc, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, w szczególności sąd może uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi. Zaznaczyć jednakże należy, że w przypadku pieczy nad dzieckiem, rola sądu jest subsydiarna, to znaczy, że rozstrzyga on w tym zakresie tylko w przypadku, gdy rodzice posiadający pełnie władzy rodzicielskiej nie mogą dojść do porozumienia. Przesłanką warunkującą rozstrzygnięcie sądu jest zawsze dobro dziecka; przesłanka ta ma także decydujące znaczenie przy rozstrzygnięciu, o ewentualnym zabezpieczeniu roszczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i pieczy nad dzieckiem, w trybie przewidzianym art. 755 § 1 pkt 4 kpc. Bez znaczenia są, w tym zakresie ambicje stron postępowania i ich wzajemne konflikty.

Zgodnie z dyspozycją art. 756 1 kpc, w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Tak, więc wydając orzeczenie o zabezpieczeniu roszczenia, Sąd kieruje się nie tylko twierdzeniami wniosku, ale także materiałem dowodowym zgromadzonym w toku przewodu sądowego.

Podkreślić wiec należy, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w tym oświadczenia i zeznania stron potwierdza, że pobyt małoletniego T. M. (2) u ojca jest akceptowany zarówno przez dziecko, które dobrowolnie zgodziło się mieszkać z wnioskodawcą, jak i przez uczestniczkę, matkę dziecka, która jednoznacznie oświadczyła „ja wyraziłam zgodę na przepisanie syna do szkoły w miejscu zamieszkania ojca, syn ma tam lepszą sytuacje materialną, u ojca ma zapewniane atrakcje…” (00:04:50). Orzeczenie sądu sankcjonuje, więc stan faktyczny akceptowany przez obie strony postepowania sądowego jak również przez małoletniego T.. W tym stanie rzeczy uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie jest zgodne z dobrem małoletniego, gwarantując jego bezpieczeństwo, także socjalne, oraz prawidłowy rozwój emocjonalny. Dlatego też Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Serafin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: